Kunnen we helpen?
08 augustus 2019

Ikazia ziekenhuis

Verzekerden van Aevitae met een basisverzekering VGZ Ruime Keuze kunnen geconfronteerd worden met de situatie dat het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam geen zorg kan verlenen omdat het bedrag tot waar het Ikazia zorgkosten bij VGZ/Aevitae kan declareren waarschijnlijk overschreden zal worden.

Aevitae is geen partij in de overleggen en de afspraken tussen VGZ en het Ikazia. Aevitae is als gevolmachtigde agent van VGZ natuurlijk wel uitvoerder van de zorgverzekering van de betrokken verzekerden.

Onderstaand informeren wij u over de afspraken die nu zijn gemaakt om de verzekerden met een zorgvraag zo goed mogelijk van dienst te zijn.
De situatie dat verzekerden vanaf 1 juli 2019 niet geholpen kunnen worden in het Ikazia geldt niet voor:
• Patiënten die met spoed behandeld moeten worden
• Patiënten waarbij de behandeling al is gestart
• Zwangere vrouwen
• Patiënten met een oncologische zorgvraag
• Kinderen tot 18 jaar
• Verzekerden met een restitutiepolis van VGZ (VGZ Eigen Keuze)

VGZ heeft de huisartsen in Rotterdam en de Zuid Hollandse eilanden verzocht om vanaf 1 juli 2019 niet meer door te verwijzen naar het Ikazia. Wij kunnen ons voorstellen dat een verzekerde dan om bemiddeling naar een ander ziekenhuis vraagt. De verzekerde kan zich voor zorgbemiddeling melden bij Aevitae; 088-35 35 763. Wij nemen het verzoek van de verzekerde in behandeling en zullen zo snel als mogelijk een alternatief aanbieden. Dat kan betekenen dat de verzekerde moet reizen naar een ziekenhuis dat verder is gelegen dan het Ikazia. In ons antwoord aan de verzekerde geven wij dan ook aan tot welk bedrag er een beroep gedaan kan worden op vergoeding van reis- en parkeerkosten.

Ook het Ikazia ziekenhuis is voorbereid om de verzekerden zo goed als mogelijk van dienst te zijn. In de centrale hal van het ziekenhuis is een bemiddelingsloket ingericht. Afhankelijk van de zorgvraag zijn twee opties mogelijk.
1. De patiënt wordt eerst gezien door een medisch specialist van de polikliniek. Als een verdere dure behandeling nodig is, wordt de patiënt door de specialist door verwezen naar het bemiddelingsloket van het Ikazia. Het bemiddelingsloket heeft overleg met Aevitae en vertelt de patiënt in welk ziekenhuis de behandeling kan plaatsvinden.
2. De patiënt wordt al direct verwezen naar een ander ziekenhuis. Dit kan natuurlijk ook via het bemiddelingsloket van het Ikazia.
Om voor bovengenoemde vergoeding van reis- en parkeerkosten in aanmerking te komen is het wel van belang dat de bemiddeling naar een ander ziekenhuis via Aevitae is verlopen.

 

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.