Kunnen we helpen?
13 augustus 2019

Zuyderland Medisch Centrum

Situatie Zuyderland Medisch Centrum
Verzekerden van Aevitae met een basisverzekering VGZ Ruime Keuze kunnen vanaf 9 augustus 2019 geconfronteerd worden met de situatie dat er in het Zuyderland een wachttijd van 8 weken is voor de behandeling gestart kan worden. Deze maatregel is genomen omdat het bedrag tot waar het Zuyderland bij VGZ/Aevitae kan declareren waarschijnlijk overschreden zal worden.

Aevitae is geen partij in de overleggen en de afspraken tussen VGZ en het Zuyderland. Aevitae is als gevolmachtigde agent van VGZ natuurlijk wel uitvoerder van de zorgverzekering van de betrokken verzekerden.

Gemaakte afspraken
Onderstaand informeren wij u over de afspraken die nu zijn gemaakt om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

De wachttijd van 8 weken in het Zuyderland geldt voor de verzekerden met een naturapolis van VGZ (VGZ Ruime Keuze) met de volgende zorgvragen:
• Heup- en knieoperaties
• Liesbreuken
• Staaroperaties
• Bepaalde KNO-ingrepen

De wachttijd in het Zuyderland geldt niet voor:
• Patiënten met een andere zorgvraag dan bovengenoemd
• Patiënten die met spoed behandeld moeten worden
• Patiënten waarbij de behandeling al is gestart
• Kinderen tot 18 jaar
• Verzekerden met een restitutiepolis van VGZ (VGZ Eigen Keuze)

Zorgbemiddeling
Wij kunnen ons voorstellen dat u bij een wachttijd van 8 weken om bemiddeling naar een ander ziekenhuis vraagt. U kunt zich voor zorgbemiddeling melden bij Aevitae; 088-35 35 763. Wij nemen het verzoek in behandeling en zullen zo snel mogelijk een alternatief aanbieden. Dat kan betekenen dat u moet reizen naar een ziekenhuis dat verder is gelegen dan het Zuyderland. Wij geven tevens aan tot welk bedrag er een beroep gedaan kan worden op vergoeding van reis- en parkeerkosten. Aanspraak hierop is alleen mogelijk na zorgbemiddeling door Aevitae.

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.