Kunnen we helpen?

Fraudebeleid

Ook wij als verzekeraar hebben te maken met misleiding; bij de aanvraag van een verzekering kan bijvoorbeeld verkeerde of onvolledige informatie verstrekt worden door de aanvrager. Niet ontdekte misleiding heeft invloed op de prijs van een verzekering. Jij, als eerlijke klant, betaalt zo te veel voor je polis omdat oneerlijke klanten zorg of uitkeringen krijgen waar ze geen recht op hebben. Dit wil Aevitae niet en dus, doen wij er veel aan om fraude te voorkomen.

Wij proberen fraude te voorkomen door bijvoorbeeld te onderzoeken met wie wij zaken gaan doen. Dit doen wij niet alleen wanneer er een verzekering bij ons wordt aangevraagd, maar ook in de overstapservice die wij aanbieden. Voor dit onderzoek kunnen we gebruik maken van relevante informatie uit het waarschuwingssysteem voor financiële instellingen. De databank van dit waarschuwingssysteem valt onder de privacywetgeving. Middels deze database hebben wij als verzekeraar toegang tot gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel persoon. Voor het gebruik van deze gegevens gelden strikte regels. 

Jij vertrouwt Aevitae

Als er iets gebeurt, moet jij erop kunnen rekenen dat jij de uitkering of zorg krijgt waar je recht op hebt. Zo moet Aevitae er ook op kunnen vertrouwen dat wat jij als klant vertelt, waar is. Blijkt dat niet het geval en wordt er fraude vastgesteld, dan zal Aevitae het verzoek om uitkering afwijzen of de kosten voor verleende zorg terugvorderen. Ook kan, bijvoorbeeld na geconstateerde fraude bij het afsluiten van de verzekering, Aevitae de gegevens van de fraudeur opnemen in het waarschuwingssysteem voor financiële instellingen.

Wij vinden dat frauduleus handelen niet mag lonen. Daarom zijn wij alert op fraude en treden wij streng op tegen fraudeurs. In het belang van al onze eerlijke klanten en in het belang van een integere verzekeringsbedrijfstak.

Raymond
Iris
Joëlle