Kunnen we helpen?

Voorwaarden buitenlandse nota

Moet je naar een huisarts of apotheek? Dan dient je dit zelf voor te schieten. Bewaar het recept en de buitenlandse nota goed, dan kun je de kosten achteraf bij ons declareren.

Uit deze nota dienen een aantal zaken te blijken:

  • Op iedere factuur moeten zowel jouw persoonsgegevens vermeld staan als de gegevens van de zorgverlener.
  • De factuur dient bij voorkeur in het Nederlands, Duits, Engels, Frans of Spaans zijn opgesteld. Mochten wij het noodzakelijk achten, kunnen wij je vragen om de facturen te laten vertalen door een beëdigd vertaler. Kosten van vertaling komen niet voor vergoeding in aanmerking.
  • Uit iedere factuur moet zijn op te maken welke handelingen er verricht zijn en welk bedrag per handeling in rekening is gebracht. Uit de nota van de apotheek dient te blijken welke geneesmiddelen er zijn verstrekt (naam, dosis + hoeveelheid) en welk bedrag per geneesmiddel in rekening is gebracht.

 

Valutakoers

Wij gebruiken de dagelijkse omrekenkoers zoals de Europese Centrale Bank deze publiceert. Wij hanteren de koers die gold op de factuurdatum van jouw nota. Wij betalen de kosten van zorg in euro’s aan je uit.

Dennis
Lisette
Bart
Tom

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over jouw zorgverzekering automatisch in je mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Leuk dat je je inschrijft voor onze nieuwsbrief!

Je ontvangt binnenkort onze eerste nieuwsbrief en informatie over ons aanbod voor 2023. Dit aanbod kun je vanaf 15 november vinden op aanvragen.aevitae.com!